SAKKOLA

KYSELYLEHTI nro 2

NUORISON RIENNOT SAKKOLASSA
kylätanssit

viiri

.

Sakkola-museohankkeen toinen kyselylehti kerää muistitietoa yhdistys- ja seuratoiminnasta. Yhdistykset (seurat, järjestöt, piirit, kerhot) tarjosivat toimintaa erityisesti nuorille. Niissä mm. urheiltiin, laulettiin, retkeiltiin, näyteltiin, tanssittiin ja harjoiteltiin maanpuolustustaitoja. Pyydämme nyt teitä kertomaan aiheeseen liittyviä muistoja. Ne voivat liittyä omaan toimintaan yhdistyksessä tai kuvailla yleisemmin Sakkolan yhdistystoimintaa. Yhdistystoiminnan lisäksi kysellään muista tilaisuuksista ja tapahtumista, joissa nuoriso tapasi toisiaan.

Kaikkiin kysymyksiin ei ole välttämätöntä vastata, vaan joukosta voi poimia ne, joista helposti syntyy muistoja. Mainitkaa vastauksissanne runsaasti vuosilukuja, paikannimiä, ihmisiä ja muita yksityiskohtia. Käyttäkää vastauksissa kysymysten numeroa/kirjainta aineiston myöhemmän käsittelyn helpottamiseksi. Vastaukset voitte kirjoittaa käsin tai koneella. Aiheeseen liittyvät esine- ja valokuvalahjoitukset tai -lainat ovat tervetulleita.

Ehkä tunnette jonkun iäkkään vastaajan, jolle voitte esittää kysymykset suullisesti. Haastattelun voi äänittää tai mikäli käytössänne ei ole nauhuria, vastauksia voi kirjoittaa muistiin haastattelun kuluessa. Museohanke ottaa mielellään vastaan sekä äänitettyjä että kirjoitettuja haastatteluja.

Kyselyssä kertyvää aineistoa säilytetään museon arkistossa.

Vastaukset lähetetään osoitteeseen:
Sakkola-museohanke, PL 15, 37500 Lempäälä.


Sakkola-museohankkeen kyselylehtinen n:o 2.
NUORISON RIENNOT SAKKOLASSA

1) VASTAAJAN HENKILÖTIEDOT:

  • Nimi
  • Ikä
  • Ammatti
  • Syntymäpaikka ja asuinpaikat

2) YHDISTYS- JA SEURATOIMINTA

a) Mitä yhdistyksiä (seuroja, järjestöjä, piirejä ja kerhoja) muistatte Sakkolasta? Minkälaista toimintaa niissä järjestettiin? Mihin yhdistyksiin itse kuuluitte?

Jos toimitte useissa eri yhdistyksissä, kertokaa kustakin erikseen:

b) Minä vuonna tulitte mukaan toimintaan? Mikä sai teidät mukaan? Mistä olitte saanut tietoa yhdistyksestä?

c) Saiko kuka tahansa liittyä tämän yhdistyksen jäseneksi? Miten liittyminen käytännössä tapahtui? Oliko yhdistyksellä jäsenkortti? Millainen se oli? Annettiinko teille liittymisen yhteydessä yhdistyksen säännöt tai muuta kirjallista materiaalia? Ovatko ne teillä tallella? Kerättiinkö jäsen- tai muita maksuja? Millaiset odotukset teillä oli yhdistystä kohtaan?

d) Missä tiloissa yhdistyksen toimintaa järjestettiin? Millaiset tunnusmerkit yhdistyksellä oli: jäsenmerkki, lippu, vaakuna, eri toimihenkilöiden tunnukset, yhtenäinen vaatetus, koristeet jne.?

e) Millä tavalla te osallistuitte tämän yhdistyksen toimintaan? Hoiditteko yhdistyksessä tiettyä tehtävää? Kokoonnuttiinko määräajoin? Milloin ja missä?

f) Vaihteliko toiminta eri aikoina, esimerkiksi vuodenaikojen mukaan? Miten sodan uhka ja sota-aika vaikutti toimintaan? Jatkuiko toiminta sodan jälkeen? Miten ja milloin toiminta käynnistyi uudelleen?

g) Kertokaa tarkemmin yhdestä tai useammasta yhdistyksen tilaisuudesta, jossa olitte mukana (esimerkiksi aihe, aika, paikka, ohjelma, osallistujat, valmistelut, työnjako jne.).

3) KIHUPYHÄT

Sakkolan kirkonmäelle kokoonnuttiin kihupyhien yhteydessä. Kertokaa omista kokemuksistanne:

a) Ketkä osallistuivat kihuihin? Milloin te olitte mukana ensimmäisen kerran? Miten kihupyhiin valmistauduttiin? Miten pukeuduitte kihuille? Miten kuljitte kirkolle? Keiden seurassa?

b) Minkälainen oli kihupyhien ohjelma? Mitkä asiat toistuivat vuodesta toiseen? Mitä tavallisesta poikkeavaa muistatte?

c) Kävittekö toisen pitäjän kihupyhillä? Mistä pitäjistä käytiin Sakkolassa? Keitä kävijät olivat?

4) JUHLAPYHÄT

a) Kerääntyikö nuoriso yhteen juhlapyhinä, esimerkiksi Nuuttina tai juhannuksena? Mitä silloin tehtiin? Liittyikö tapaan esimerkiksi kulkueita, pukeutumista, lauluja, leikkejä tai tulien polttoa? Kuvailkaa yksi tai useampi juhlapyhän vietto siihen kuuluvine tapoineen.

b) Oliko kylässä yhteistä keinua? Ketkä huolehtivat sen pystytyksestä? Minkä ikäiset kokoontuivat keinulle? Milloin keinulle kokoonnuttiin? Liittyikö juhlapyhiin keinulla oloa? Kertokaa keinulla olosta (esimerkiksi ajankohta, keinulle meneminen, laulut, leikit, tanssit, seurustelu, poislähtö jne.).

5) TANSSIT

a) Oliko tanssiminen suosittua nuoruudessanne? Missä te kävitte tanssimassa? Minkälaista tanssimusiikkia tuolloin soitettiin?

b) Minkä ikäisenä alettiin käydä tanssimassa? Keitä saapui tansseihin (nuoret, aikuiset, oman kylän väki, väkeä muista kylistä)? Miten muiden kylien tyttöihin/poikiin suhtauduttiin?

c) Kuvailkaa yhdet mieleen painuneet tanssit: Kenen järjestämä tilaisuus oli? Missä ja milloin? Keiden seurassa olitte? Millaista musiikkia soitettiin? Miten olitte pukeutuneet? Mihin aikaan tilaisuus alkoi ja päättyi? Oliko paikalla tuttuja? Keitä? Entä tuntemattomia? jne.

6) IKÄTOVERIT

a) Missä muissa merkeissä kuin yhdistystoiminnassa tapasitte ikätovereitanne? Olivatko sukulaiset erityisasemassa? Tapasitteko ystäviänne kahden kesken? Kokoontuivatko naapuritalojen nuoret vapaa-aikana yhteen? Oliko vakinaisia paikkoja, joissa tavattiin? Mitä eri vuodenaikoina tehtiin?

b) Tekivätkö nuoret joukossa kepposia? Millaisia ne olivat? Oliko niillä vakavia seurauksia kepposten kohteille tai tekijöille? Kertokaa esimerkkejä kepposista, joista kuulitte tai joissa itse olitte osallisena.

KIITOS PALJON !