SAKKOLA
PAIKANNIMET - PAIKAN MUISTI Sakkola-museohanke on hyvässä vauhdissa ja sitä vie eteenpäin ilahduttavan monitaitoinen ja -tietoinen joukko eri ikäisiä ihmisiä. Perinteen keruusta tullaan tiedottamaan sekä Suvannon Seudussa että Sakkola-säätiön kotisivuilla.

Kaikki muistitiedon keruusta kiinnostuneet voivat antaa panoksensa hankkeelle lähtemällä liikkeelle omassa lähipiirissään. Yksi mielenkiintoinen keruuaihe löytyy esimerkiksi tämän vuoden Euroopan rakennusperintöpäivien teemasta "Paikannimet - paikan muisti". Ottakaapa Sakkolan paikannimet jutustelun aiheeksi ikäihmisten kanssa! Sakkolalaisista paikannimistä saattaa haastattelemalla löytyä aiemmin tuntematonta tietoa seudun menneisyydestä. Kiinnostavia ovat esimerkiksi tarinat paikannimien syntyhistoriasta ja nimien merkityksistä. Tietoja voi lähettää Sakkola-museoon arkistoitavaksi.

Nimistö voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään; paikannimistöön (luontonimet ja asutusnimet) ja henkilönnimistöön (ristimänimet, sukunimet ja lisänimet). Ryhmien välillä on vahva vuorovaikutus, sillä paikannimistömme sisältää paljon henkilönnimiä, varsinkin talonnimistö, ja etenkin sukunimistössämme on runsaasti paikannimiä, etupäässä talonnimiä. Paikannimi voidaan määritellä seuraavasti: paikannimi = erisnimi, joka tarkoittaa tiettyä paikkaa, tavallisesti maastonkohtaa. Monet käyttämämme paikannimet ovat meistä ajallisesti niin etäällä, että niiden merkitys on hämärän peitossa. Uusia paikannimiä on syntynyt sitä mukaa kun ihmiset ovat asettuneet uusille paikoille ja ryhtyneet muokkaamaan ympäristöään raivaamalla, viljelemällä ja rakentamalla. Nimen ovat tarvinneet paikat, jotka ovat olleet yhteisön kannalta tärkeitä. Sellaisia ovat olleet monenlaiset elämiseen ja elinkeinoihin liittyvät paikat, kuten asumukset, pellot, laitumet ja pyyntipaikat.

Muistelu tempaa monesti sekä kertojan että kuulijan mukaansa niin, että tietojen kirjaaminen unohtuu. Apuna voi käyttää nauhuria tai tietoja voi kirjata jutustellessa paperille. Varaa muisteluhetkiin kartta, kynä, paperia ja aikaa! Itsekseenkin voi omia tietoja kirjoittaa paperille. Materiaalia kirjattaessa tulee kiinnittää huomio paitsi siihen mitä maantieteellistä paikkaa kertomukset koskevat, myös tiedonantajien tietoihin: haastatellun nimi, syntymäaika, entinen ja nykyinen asuinpaikka. Myös haastattelun tekijän tulee liittää mukaan omat yhteystietonsa. Kirjeet voi osoittaa osoitteeseen:
Sakkola-museo
PL 15
37500 Lempäälä.

Antoisia hetkiä muistitiedon parissa!

.

Sakkolan kartta

Virkin saha

Kiviniemen sillat ennen sotaa