SAKKOLA
AUTO JA AUTOILU SAKKOLASSA

KYSELYLEHTI nro 1

auto

.

Auto- ja autoilu Sakkolassa -kyselylehtisen toivotaan tavoittavan mahdollisimman monta aihepiiriä tuntevaa ihmistä. Mikäli tiedossanne on lisää vastaajia, ilmoittakaa siitä museohankkeelle. Lehtisiä postitetaan kaikille halukkaille. Aiheeseen liittyvää kuva- tai muuta materiaalia otetaan vastaan lahjoituksena tai kopioitavaksi.

Vastaukset kirjoitetaan erilliselle paperille. On suositeltavaa lukea läpi kaikki kysymykset ennen vastaamista. Vastausjärjestys on vapaa, mutta kysymysten numeron/kirjaimen käyttäminen vastauksissa helpottaa myöhempää aineiston käsittelyä. Voitte jättää väliin kysymykset, jotka eivät koske teitä.

Kyselylehtistä voi käyttää myös haastattelulomakkeena, jolloin haastattelija esittää kysymykset haastateltavalle suullisesti. Tämän sivun voi tulostaa painamalla PRINT-nappia. Vastaukset voidaan kirjoittaa paperille (jälkikäteen puhtaaksikirjoittaen) tai haastattelu voidaan nauhoittaa ja toimittaa museohankkeelle joko kasettina tai nauhalta puhtaaksikirjoitettuna.

Vastaajina voi olla useampiakin ihmisiä. Yhdessä muistellen tulee usein mieleen jo unohtuneita asioita, joten kysymyksistä kannattaa keskustella muiden asiaa tuntevien kanssa. Kysymysten läpikäyminen muiden kanssa käy vaikkapa "verryttelystä" ennen vastaamista.

Vastausten kirjoittaminen vaatii keskittymistä, joten siihen kannattaa paneutua huolella. Työ vaatii vaivannäköä, mutta on myös palkitsevaa. Yhteinen tavoitteemme on koota monipuolinen aineisto museohankkeen ja myöhempien tutkijoiden käyttöön!

Vastaukset osoitteeseen:
Sakkola-museohanke, PL 15, 37500 Lempäälä
.


AUTO JA AUTOILU SAKKOLASSA


KERTOJAN/KERTOJIEN HENKILÖTIEDOT:

  • nimi
  • ikä
  • ammatti
  • syntymäpaikka ja asuinpaikat

1) AUTO JA AUTOILIJA

a) Kertokaa muistojanne Sakkolan vanhoista autoista ja niiden omistajista. Tiedättekö paikkakunnan ensimmäisistä autoista, vierailijoiden tai paikallisten ihmisten omistamista? Onko tiedossanne Sakkolan autoihin, autoilijoihin tai autojen omistajiin liittyviä valokuvia? Entä tarinoita erityisen persoonallisista tai muuten merkittävistä autoilijoista? Ajoivatko naiset Sakkolassa autoa?

b) Ensimmäiset autoon liittyvät omat kokemukset? Entä omaan autoon ja autolluun? Kertokaa merkkivalinnoista, auton hankintaan liittyvistä tapahtumista ja autoliikkeistä? Miten auton hankkiminen tapahtui? Mistä tieto autosta saatiin, kaupan tekeminen, koeajo, hinnan määräytyminen? Uuden auton "juhliminen", esittely muille tai uutta autoa katsomassa käyneet.

c) Kertokaa tarkemmin Sakkolan palo-, ruumis-, ambulanssi-, linja- ja muista autoista: historiasta, toiminnasta, omistajista. Miten autoa on käytetty elinkeinon harjoittamisessa, esim. paketti- ja kuorma-autot.

d) Harrastettiinko Sakkolassa autourheilua? Kertokaa harrastuksesta ja autourheilutapahtumista.

e) Kertokaa auton käytöstä yksittäisen perheen näkökulmasta. Millaisia sääntöjä perheessä oli autoon liittyen? Miten autoa käytettiin työ- ja vapaa-ajan matkoihin?

f) Liittyikö automerkkeihin tai omistajiin kaskuja tai sanontoja?

2) SÄILYTYS, KORJAUS JA HUOLTO

a) Miten autoja säilytettiin eri vuodenaikoina? Kuvailkaa autosuojia, niiden rakentamista, varustustaja käyttöä.

b) Miten autojen korjaus ja huolto tapahtui? Oliko paikallisia erikoisammattimiehiä? Mistä varaosat ja tarvikkeet hankittiin?

c) Kertokaa tarkemmin kumikorjaamoista, peltikorjaamoista, jäähdytinkorjaamoista, hinaustoiminnasta jne.

d) Kertokaa omatoimisesta korjauksesta ja huolloista sekä niihin liittyneistä vaikeuksista.

3) AJAMAAN OPETTELEMINEN JA OPETTAMINEN

Milloin, miten ja missä olette opetellut autolla ajamisen? Kertokaa opettajista ja koulutuksesta. Kertokaa vaikeuksista ja oppimiseen liittyvistä tunnelmista.

4) POLTTOAINEET JA HUOLTOASEMAT

Miten polttoaineita säilytettiin ja välitettiin? Kertokaa eri polttoaineiden (bensa, nafta, puu, kaasu jne.) hankinnasta ja käytöstä.

5) LIIKENNEREITIT

a) Kertokaa Sakkolan ja ympäristön liikennereittien kehityksestä, siltatyömaista, losseista sekä erityisesti näiden vaikutuksesta autoiluun. Kunnossapitotoimet, sään ja vuodenaikojen aiheuttamat hankaluudet (lumi, tulvat, sortumat). Kertokaa tiestön kunnossapidosta.

b) Liittyykö tieosuuksiin, mutkiin, mäkiin tms. tarinoita, jotka liittyvät autoiluun? Vaaralliset paikat?

6) KOLARIT JA MUUT AUTO-ONNETTOMUUDET

Kertokaa auto-onnettomuuksista.

auto

Kiitos vaivannäöstänne!

Kirjeet voi osoittaa osoitteeseen:
Sakkola-museo
PL 15
37500 Lempäälä.


Sakkolan kartta